Asysta i planowanie inwestycji.

Szacunek dla tradycji kultury.
Wrażliwość na subtelne formy.
Świadomość struktury budynku.

pomiar sz

Inwentaryzacje budowlane

 

rozetka sz

Budynki zabytkowe

 

lupa sz

Badania i analizy

 

projekt sz

  Projekty budowlane i wykonawcze

 

pieczatka sz

Strategia inwestycji

 

oko sz

Opracowania multimedialne

 

obraz oferta

 

ASYSTA I PLANOWANIE INWESTYCJI

ANALIZY, OPRACOWANIA KONCEPCYJNE, SPRAWY FORMALNE 

Zdajemy sobie sprawę ze złożoności procesu inwestycyjnego. Dobre przygotowanie inwestycji wymaga doświadczenia, wiedzy i zaangażowania - skutkuje obniżeniem kosztów i osiągnięciem zadowalających rezultatów estetycznych i funkcjonalnych.

 

Wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem przy uzyskiwaniu:

 • decyzji o warunkach zabudowy,

 • pozwolenia na budowę, rozbiórkę czy zgody na odstępstwa od przepisów,

 • zapewnień warunków dostawy mediów 

 • zaświadczeń o samodzielności lokali, zmiany sposobu użytkowania obiektu,

 • wniosków o dotacje celowe (np. KAWKA),

 • opinii oraz decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków,

 • decyzji WKZ na prowadzenie badań archeologicznych,

 • analizach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 • zezwolenia na usunięcie drzew,

 

 

 

 

obraz oferta

 

POMIARY OBIEKTÓW SKANERAMI 3D

OPRACOWANIA PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH

Jako architekci zajmujemy się metodą skaningu 3D i przekonaliśmy się o przewadze tej metody nad tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

 

Podstawowe zalety to:

 • wierne odwzorowanie geometrii skanowanego obiektu nieosiągalne
  tradycyjnymi metodami,

 • stworzenie cyfrowej bazy danych pomiarowych obiektu,

 • selektywne korzystanie z danych zebranych podczas skaningu 3D,

 • możliwość wykrywania oraz pomiarów odkształceń występujących w
  konstrukcji,

 • możliwość porównania wyników pomiarów zebranych w określonych
  odstępach czasowych,

 • krótki czas opracowania podkładów technicznych,

 • możliwość precyzyjnego wpisania projektowanego obiektu w istniejącą
  tkankę miejską,

 • szybka weryfikacja kolizji pomiędzy projektowaną a istniejącą infrastrukturą
  techniczną,

 • możliwość wykonania kontrolnych pomiarów w toku prac budowlanych dla sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,

 • redukcja dodatkowych prac na etapie realizacji budowy,

 • redukcja dodatkowych kosztów na etapie realizacji prac budowlanych, wynikających z rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym.W naszej ofercie znajdują się:
 • pomiary skanerami 3D wraz ze scalaniem otrzymanych danych,

 • podkłady architektoniczno-budowlane na bazie skaningu 3D,

 • opracowania architektoniczno - budowlane na bazie skaningu 3D.

referencje 01 napis
zespol 01 napis
technologie 04 napis
kontakt 01 napis

 

 

tel. +48 783 777 008, mail: inwenso@gmail.com

Copyright © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka plików cookies